adəmi


adəmi
ə. 1) bax: adəmiyyət; 2) insan, bəşər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.